PHÚ PHONG | KÍNH CHỐNG VA ĐẬP

KÍNH CƯỜNG LỰC

KÍNH CHỐNG CHÁY

028 36205411

glass@phuphong.com
kinhdoanh@phuphong.com

KÍNH CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT
  • Lượt xem: 2431
  • Mô tả ngắn:

    Thông thường, kính cách ảm cách nhiệt được cấu tạo bởi 2 hoặc nhiều lóp kính ghép lai với nhau, ngăn cách giữa các lớp kính lã thanh cử nhộm (thanh spacer) có chửa hạt hút ẩm bèn trong, được liên kết bịt kín bảng lớp keo kết dính. Các hạt hút ẩm có tác dụng hút ắm lớp không khí bèn trong và tạo thành một lớp khõnc khí khô và là bức tưởng cực kỳ hiệu quà dối vớ sự truyền nhiệt.

  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Các sán phẩm kính cách âm cách nhièt khác trên thị trường hiện nay dươc sản xuất chủ yếu theo phương pháp thủ công, lạc hặu, do đó dặc tính cách ly của sàn phẩm sẽ bị hạn chế rất nhiều. Với kính cách ầm cách nhiệt của công ty Phú Phong - PP.Ins.Glass dược sán xuất trên dây chuyến công nghệ tiên tiến của Ý do tập đoan Z.Bavelloni sàn xuất, quy trinh sản xuất hoàn toàn tự động. Thanh spacer được sử dụng do tập đoàn ALLMETAL của Mỹ sản xuất, sản phẩm được kết dính và bịt kin bằng 2 lớp keo silicone chuyên dụng của tập đoàn GE Toshiba (Mỹ). Lỏp keo thử nhát lá lớp butyl có tinh nâng kết dính định hình giữa các tấm kính và thanh spacer trong quá trinh ghép, ngăn chặn sự thám nhập của không khí ầm. giảm thiểu sự chuyển dịch nhiệt độ giữa kính và thanh spacer. Lóp keo thứ 2 là loại silicone kết cấu 2 thánh phần có tính năng kết dính và bịt kín rất cao. tạo nèn mối liên kết giữa các tấm kính và thanh spacer là bến vững, rất khó rối ra dú trong trường hợp xấu nhất và đống thòi tạo ra sự linh hoạt trong quá trình ứng dụng, bảo vệ tối da và chống lại các ứng suất và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

PP.Ins.Glass có khà năng hạn chẻ' khoảng 50% khối lượng năng lương bị mất do nhiệt lượng truyến qua kinh khi có sự chênh lệch giửa nhiệt độ bèn trong vả bèn ngoài, giảm thiểu sự truyén qua của nhiệt lượng mặt trời, hạn chế sự truyền dần cùa tiếng ổn, ngăn chặn sự ngưng tụ sương trên bể mặt kinh vá tao một môi truờng bên trong thoải mái vá sạch sẽ. Vì vậy, khi chọn sử dụng PP.Ins.Glass là chọn giải pháp tối ưu cho việc tiết kiệm chi phi nàng lượng, sở hữu một mỗi trường trong lành và nàng cao chất lượng công trinh.

Tuỳ theo mục dỉch và nhu cáu sử dụng mà PP.Ins.Glass được tạo ra từ 2 hoặc nhiều tấm kính của các loại kinh sau đây để tạo ra sản phẩm kính cách ảm cách nhiệt hoàn hảo đáp ứng vá thỏa mãn các yêu cáu thiết kế như Kính trong, kính màu. kinh phản quang, kính phàn nhiệt, kính chống cháy, kinh hoa vồn. kính ghéo nhiều lớp vói đô dày từ 3 - I9mm.

Đỏ dáy tiêu chuẩn thanh spacer lá 6mm. 9mm

 

Gọi điện SMS Chỉ Đường